CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG LẬP HƯNG

Địa chỉ: Văn phòng: Đồng lệ-Hợp Đồng-Chương Mỹ- Hà Nội

              Kho Xưởng: Vôi Đá- Trần Phú-Chương Mỹ- Hà Nội

Số điện thoại: 0963935066-0963928066

Email: gachkhongnunglaphung@gmail.com

Website: www.gachlaphung.com